absorption

سوره احزاب

سوره احزابتحقیق سوره احزاب متشکل از 32 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينتبخشی از محتوا :: سورهء احزا ب متضمن پنج خطاب به حضرت پيامبر اكرم (ص) يعني هدايتگر امت و راهبر آن ا ست. پس از هر خطاب اموري را بيان ميدارد كه اجراي آن توسط پيامبر براي ايشان و همه امت مطلوب است.1. اولي

پروپوزال سنجش میزان آشنایی مردم با برنامه «پزشک خانواده» در وسایل ارتباط جمعی

پروپوزال سنجش میزان آشنایی مردم با برنامه «پزشک خانواده» در وسایل ارتباط جمعیپروپوزال سنجش میزان آشنایی مردم با برنامه «پزشک خانواده» در وسایل ارتباط جمعیدارای 20صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.عنوان پروپوزال: سنجش میزان آشنایی مردم با برنامه «پزشک خانواده» در وسایل ارتباط جمعیتعداد صفحه: 20ص